Marketinq planı, istənilən biznesdə vacib sənəddir

how to make a business marketing plan

Dəyişənlərin və qeyri-müəyyənliklərin hər küncdə göründüyü mürəkkəb iş dünyasında yol xəritəsi sadəcə yaxşı bir fikir deyil, həm də zərurətdir. Bütün ölçülü müəssisələr üçün belə mühüm yol xəritələrindən biri marketinq planıdır. Bir çox sahibkarlar və biznes liderləri birbaşa fəaliyyətə keçmək həvəsinə düşə bilsələr də, bu mühüm addımı atmaq ciddi səhv ola bilər. Bu bloqda biz marketinq planının nə olduğunu, onun əsas komponentlərini və niyə uzunmüddətli uğura nail olmaq istəyən hər hansı bir iş üçün əvəzolunmaz alət olduğunu araşdıracağıq.

Marketinq Planı nədir?

Marketinq planı şirkətin marketinq məqsədlərini və onlara nail olmaq üçün tələb olunan addımları əks etdirən strateji sənəddir. Bunu bütün marketinq fəaliyyətləriniz üçün plan, səylərinizi əlaqələndirməyə, resurslarınızı optimallaşdırmağa və uğur və uğursuzluqlarınızı ölçməyə kömək edən bələdçi kimi düşünün. Sadə dillə desək, marketinq planı aşağıdakı suallara cavab verməklə biznes məqsədlərinizi həyata keçirilə bilən vəzifələrə çevirir:

  • Müştəriləriniz kimlərdir?
  • Unikal satış təklifiniz (USP) nədir?
  • Potensial müştərilərə necə çatacaqsınız?
  • Satış hədəfləriniz nədir və onlara necə nail olacaqsınız?

Marketinq planının əsas komponentləri

Dəqiq struktur fərqli ola bilsə də, hərtərəfli marketinq planı ümumiyyətlə aşağıdakı bölmələri əhatə edir:

Xülasə

Bütün planın yüksək səviyyəli icmalı, icra xülasəsi mərhələni təyin edir və tez istinad üçün vacib məqamları ümumiləşdirir.

Vəziyyətin təhlili

Bu bölmədə bazar şərtləri, hədəf auditoriyanız və rəqabət mənzərəsi haqqında məlumatlar daxildir. Burada tez-tez SWOT təhlili (güclü tərəflər, zəif tərəflər, imkanlar, təhlükələr) kimi alətlərdən istifadə olunur.

Marketinq Məqsədləri

Marketinq fəaliyyətlərinizlə nəyə nail olmağı hədəfləyirsiniz? Aydın, SMART (Spesifik, Ölçülə bilən, Əldə edilə bilən, Müvafiq, Zamanla bağlı) məqsədlər həyati əhəmiyyət kəsb edir.

Marketinq Strategiyaları

Məqsədlərinizə əsaslanaraq, onlara çatmaq üçün hansı geniş yanaşmalardan istifadə edəcəksiniz? Buraya bazar seqmentasiyası və hədəf bazarların seçilməsi daxil ola bilər.

Taktika və Fəaliyyət Planı

Budur rezin yolla birləşir. Bu bölmədə strategiyalarınızı həyata keçirmək üçün lazım olan konkret tədbirlər, vaxt qrafikləri, cavabdeh tərəflər və resurslar təfərrüatlıdır.

Büdcə və Maliyyə Proqnozları

Hərtərəfli büdcə marketinq planının icrası ilə bağlı bütün xərcləri əks etdirir. Bu bölməyə həmçinin gözlənilən gəlir və ROI (İnvestisiya gəliri) üzrə proqnozlar daxil ola bilər.

Monitorinq və Qiymətləndirmə

Uğurunuzu necə ölçəcəksiniz? KPI (Əsas Performans Göstəriciləri), ölçülər və qiymətləndirmə üsulları aydın şəkildə göstərilməlidir.

Marketinq Planı niyə vacibdir?

Uyğunluq və Uyğunlaşma

Marketinq planı marketinq səylərində ahəngdarlığı qorumağa kömək edir, komandadakı hər kəsin məqsədləri başa düşməsini və onlara nail olmaq üçün sinxron işləməsini təmin edir.

Resurs Optimizasiyası

Məhdud resurslarla, xüsusən də kiçik və orta müəssisələrdə marketinq planı büdcələrin və işçi qüvvəsinin daha səmərəli şəkildə bölüşdürülməsinə kömək edir.

Riskin azaldılması

Marketinq planı bazarı və rəqabəti hərtərəfli təhlil etməklə müəssisələrə çətinlikləri qabaqcadan görməyə və qabaqlayıcı tədbirləri formalaşdırmağa kömək edir.

Performansın Qiymətləndirilməsi

Marketinq planı təkcə hazırlıq sənədi deyil, həm də qiymətləndirmə vasitəsidir. Performansı ölçmək üçün meyarlar və lazım olduqda strategiyaları dəyişdirmək və ya dəyişdirmək üçün yollar təklif edir.

İnvestor və maraqlı tərəflərlə ünsiyyət

Biznesinizlə maraqlanan kənar tərəflər üçün yaxşı tərtib edilmiş marketinq planı sizin bazarınızı başa düşdüyünüz və onunla mübarizə aparmaq üçün əlverişli planınız olduğuna inandırıcı dəlil kimi xidmət edir.

Nəticə

Sürətli templi və daim dəyişən biznes mühitində marketinq planı qeyri-müəyyənliklərdən keçmək üçün lazım olan sabitliyi və uzaqgörənliyi təklif edir. Birdəfəlik sənəd olmaqdan uzaq, yeni anlayışları, bazar dəyişikliklərini və biznesin böyüməsini əks etdirmək üçün müntəzəm olaraq yenilənən canlı bələdçi olmalıdır. İstər startapı işə salırsınız, istər yeni məhsul təqdim edirsiniz, istərsə də genişləndirməyi hədəfləyirsinizsə, marketinq planı yaxşı əlaqələndirilmiş və məqsədyönlü biznes üçün açardır.

Beləliklə, növbəti dəfə iş prosesində bu mühüm addımı atlamağı düşünəndə unutmayın ki, planlaşdırmamaq əslində uğursuzluğa düçar olmaqdır.request full demo