De technieken achter voorspellende analyses: het decoderen van de toekomst

the techniques behind predictive analytics decoding the future

Invoering

Predictive Analytics heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we data begrijpen en ermee omgaan. Zoals de naam al doet vermoeden, stelt Predictive Analytics ons in staat om op basis van bestaande gegevens weloverwogen voorspellingen te doen over toekomstige resultaten. Hoewel het concept eenvoudig klinkt, zijn de technieken achter dit voorspellende vermogen allesbehalve eenvoudig. Deze blog heeft tot doel een aantal van de meest gebruikte Predictive Analytics-technieken te verkennen die deze voorspellingen voeden.

Regressie analyse

Lineaire regressie

Lineaire regressie is misschien wel een van de meest bekende technieken in Predictive Analytics. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het voorspellen en identificeren van relaties tussen twee variabelen. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om toekomstige verkopen te voorspellen op basis van prestaties uit het verleden.

Logistieke regressie

In tegenstelling tot zijn lineaire tegenhanger wordt Logistieke Regressie gebruikt voor classificatietaken. Het is met name handig in situaties waarin de uitkomst van het type 'ja' of 'nee' kan zijn, zoals bij het filteren van e-mailspam of het voorspellen van klantverloop.

Beslissingsbomen en willekeurige bossen

Beslissingsbomen

Beslissingsbomen zijn uitstekende hulpmiddelen voor zowel classificatie- als regressietaken. Ze werken door complexe beslissingen op te splitsen in eenvoudigere, beter beheersbare vragen, waardoor een boomachtig beslissingsmodel ontstaat.

Willekeurige bossen

Willekeurige bossen zijn een geheel van beslissingsbomen, doorgaans getraind via de bagging-methode. Ze zijn uitstekend geschikt voor het afhandelen van overfitting en bieden doorgaans nauwkeurigere voorspellingen in vergelijking met een enkele beslissingsboom.

Neurale netwerken

Neurale netwerken zijn gemodelleerd naar het menselijk brein en bestaan ​​uit onderling verbonden knooppunten of ‘neuronen’. Ze zijn uitstekend geschikt voor complexe taken zoals beeld- en spraakherkenning, en ze winnen aan populariteit in zakelijke toepassingen zoals klantsegmentatie en verkoopprognoses.

Tijdreeksanalyse

ARIMA

AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA)-modellen worden veel gebruikt in de financiële wereld voor het voorspellen van aandelenkoersen en in de meteorologie voor weersvoorspellingen.

LSTM

Long Short-Term Memory (LSTM) is een type terugkerend neuraal netwerk dat bijzonder geschikt is voor sequentiële gegevens en dat veelvuldig wordt gebruikt in toepassingen zoals natuurlijke taalverwerking en financiële prognoses.

Bayesiaanse methoden

Bayesiaanse methoden passen de stelling van Bayes toe om de waarschijnlijkheid van een hypothese op basis van nieuw bewijsmateriaal bij te werken. Bayesiaanse technieken zijn vooral nuttig in omstandigheden van onzekerheid en worden op grote schaal toegepast op gebieden als e-mailfiltering, medische diagnose en A/B-testen.

Ondersteuning van vectormachines (SVM)

SVM wordt voornamelijk gebruikt voor classificatietaken, maar kan worden aangepast voor regressie. Het werkt door het hypervlak te identificeren dat een dataset het beste in klassen verdeelt en is vooral effectief in hoogdimensionale ruimtes.

k-dichtstbijzijnde buren (k-NN)

Het k-NN-algoritme is een van de eenvoudigste machine learning-algoritmen. Het wordt vaak gebruikt bij classificatieproblemen, zoals het identificeren van de categorie van een product op basis van de kenmerken ervan. Het algoritme classificeert elk datapunt op basis van hoe de buren zijn gecategoriseerd.

Ensemble-methoden

Ensemblemethoden zoals Boosting en Bagging combineren meerdere modellen om één voorspellend model te produceren. Deze methoden kunnen de prestaties, robuustheid en betrouwbaarheid van het model aanzienlijk verbeteren.

Uitdagingen en overwegingen

  1. Overfitting en underfitting: het vinden van de juiste balans om ervoor te zorgen dat het model goed generaliseert, is van cruciaal belang.

  2. Rekenkosten: Sommige technieken, zoals neurale netwerken, kunnen rekenintensief zijn.

  3. Gegevensvoorverwerking: Veel algoritmen vereisen dat gegevens een specifiek formaat hebben, wat extra voorverwerkingsstappen kan vereisen.

Conclusie

Predictive Analytics-technieken zijn de motoren die de analyse aandrijven en ruwe gegevens omzetten in bruikbare inzichten. Hoewel er geen one-size-fits-all aanpak bestaat, kan het begrijpen van de fundamentele technieken en hun passende toepassingen de effectiviteit van uw voorspellende analyse-initiatieven aanzienlijk vergroten.

Of u nu een doorgewinterde datawetenschapper bent of een bedrijfsleider die datagestuurde strategieën wil implementeren, als u deze technieken onder de knie krijgt, krijgt u de tools die u nodig heeft om toekomstige trends beter te voorspellen en beter geïnformeerde beslissingen te nemen.request full demo