Case Study: Ontwikkeling van een voertuigbeheer- en boekingssysteem voor autoverhuurbedrijf 'RideSwift'

vehicle management booking system

Invoering

RideSwift, een middelgroot autoverhuurbedrijf, opereerde in een traditionele opzet waarbij klanten de locatie moesten bezoeken om een ​​voertuig te boeken, of vooraf moesten bellen om een ​​reservering te maken. Ze hielden een handmatig logboeksysteem bij voor de beschikbaarheid, staat en boekingsschema's van voertuigen. RideSwift wilde hun activiteiten digitaliseren, van voertuigbeheer tot boeking, om de operationele efficiëntie en klanttevredenheid te verbeteren.

Doelstellingen

 • Implementeer realtime voertuigtracking
 • Digitaliseer het boekingssysteem om online reserveringen mogelijk te maken
 • Creëer een beheerderspaneel voor effectief voertuigbeheer
 • Ontwikkel een klantfeedbackmechanisme voor kwaliteitscontrole
 • Verhoog de operationele efficiëntie met 30% en verminder handmatige arbeid

Projectoverzicht

Domein

 • Front-end ontwikkeling voor gebruiksvriendelijke interface
 • Back-end systeem voor database en bedrijfslogica
 • Mobiele applicatie voor Android en iOS
 • Beheerderspaneel voor het beheren van voertuigen, boekingen en klantfeedback

Hulpmiddelen en technologieën

 • Front-end: React.js
 • Back-end: Node.js met Express
 • Database: MongoDB
 • Mobiele app: Reageer Native
 • Beheerderspaneel: Angular.js
 • Andere tools: Google Maps API voor realtime tracking

Methodologie

Vereistenanalyse

Er zijn interviews gehouden met medewerkers en enquêtes onder klanten om de essentiële vereisten te verzamelen. Op basis van de bevindingen werd een Functioneel Eisdocument (FRD) opgesteld.

Ontwikkelingsstrategie

Er werd gekozen voor het Agile Scrum-framework vanwege de iteratieve aanpak, die flexibiliteit en onmiddellijke feedback mogelijk maakt.

Ontwerp en ontwikkeling

 • Er zijn de eerste wireframes gemaakt voor het boekingssysteem, het beheerderspaneel en de mobiele applicatie.
 • Eenmaal goedgekeurd, werkten front-end- en back-end-ontwikkelaars samen om functies te bouwen in sprints van twee weken.

Kwaliteitsverzekering

 • Er werd een testgestuurde ontwikkelingsaanpak (TDD) gevolgd.
 • Er werden geautomatiseerde tests opgezet met behulp van Jest en Selenium.

Implementatie en training

 • Het systeem is geïmplementeerd met behulp van AWS-services.
 • Er zijn trainingen voor medewerkers georganiseerd.

Onderhoud en updates

 • Er waren voortdurende monitoring en updates gepland.
 • Er werd een feedbacklus opgezet om het systeem voortdurend te verfijnen op basis van gebruik in de echte wereld.

Resultaten

 • Realtime tracking verhoogde de operationele efficiëntie met 15%.
 • Door de digitalisering van het boekingssysteem steeg het aantal klantboekingen met 25% in het eerste kwartaal na de lancering.
 • Handarbeid met 30% verminderd, waardoor het personeel zich kan concentreren op klantenservice en voertuigonderhoud.
 • Implementatie van het feedbacksysteem heeft geleid tot een meetbare verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Les geleerd

 • Gebruikerstraining is net zo essentieel als systeemontwikkeling; anders kan het feature-rijke systeem een ​​witte olifant worden.
 • Real-time tracking was complexer dan aanvankelijk werd ingeschat, waardoor er meer middelen nodig waren dan gepland.

Conclusie

De digitale transformatie van RideSwift via een voertuigbeheer- en boekingssysteem heeft zowel de operationele efficiëntie als de klanttevredenheid met succes verbeterd. Het bedrijf schaalt nu zijn activiteiten op, ondersteund door een robuust, gebruiksvriendelijk systeem.

Aanbevelingen voor toekomstige projecten

 • Implementatie van AI-algoritmen voor voorspellend onderhoud van voertuigen.
 • Integratie van het systeem met apps van derden voor uitgebreide services zoals hotelboekingen en rondreispakketten.

Dankbetuigingen

Speciale dank aan het RideSwift-team voor hun samenwerking en het ontwikkelingsteam voor hun harde werk en toewijding.


Deze case study dient als een diepgaande analyse van het traject van de overgang van een handmatig naar een digitaal voertuigbeheer- en boekingssysteem. Het biedt bruikbare inzichten en lessen voor organisaties die vergelijkbare digitale transformatie-initiatieven willen ondernemen.