Oppdag de beste nettbaserte verktøyene for prosjektledelse

discover which are the best online tools for project management
(+400 vurdering)
+1k Kunder
BE DEMO

Prosjektledelse er en flerdimensjonal oppgave som krever grundig planlegging, utførelse, overvåking og rapportering. Borte er dagene da klistrelapper og tavler var nok til å holde prosjekter på rett spor. Med inntoget av teknologi har flere nettbaserte verktøy gjort det enklere enn noen gang å administrere prosjekter effektivt.

Her er en omfattende liste over de beste nettverktøyene som enhver prosjektleder bør vurdere å bruke.

ParsBiz CRM

Nøkkelegenskaper:

 • Oppgavetildelinger: Tildel enkelt oppgaver og sett tidsfrister
 • Prosjekttidslinjer: Lag visuelle prosjekttidslinjer for å holde oversikt
 • Fildeling: Legg ved filer direkte til oppgaver

Best for:

Bedrifter som administrerer flere prosjekter samtidig og krever en svært samarbeidsplattform.

Trello

Nøkkelegenskaper:

 • Kanban-tavler: Forenkler visualisering av arbeidsflyt
 • Dra og slipp-grensesnitt: Flytt oppgaver enkelt
 • Samarbeid: Tagg teammedlemmer og kommenter direkte på oppgavekort

Best for:

Team som foretrekker en visuell tilnærming til prosjektledelse og trenger en fleksibel, brukervennlig plattform.

Monday.com

Nøkkelegenskaper:

 • Automatiseringer: Automatiser rutineoppgaver
 • Tilpassbare maler: Bransjespesifikke prosjektstyringstavler
 • Integrert Analytics: Spor prosjektresultatberegninger

Best for:

Team som krever et høyt nivå av tilpasning og automatisering i sine prosjektledelsesoppgaver.

Jira av Atlassian

Nøkkelegenskaper:

 • Scrum og Kanban Boards: Egnet for smidig prosjektledelse
 • Problemsporing: Logger og sporer problemer for programvareutvikling
 • Avansert rapportering: Detaljerte beregninger og rapporteringsfunksjoner

Best for:

Programvareutviklingsteam som trenger spesialiserte smidige verktøy og omfattende rapportering.

Microsoft Project

Nøkkelegenskaper:

 • Gantt-diagrammer: Klassisk prosjektstyringsverktøy for planlegging
 • Ressursstyring: Tildel ressurser effektivt
 • Innebygde maler: Tilgang til forhåndsdesignede prosjektmaler

Best for:

Store selskaper som krever en robust, omfattende prosjektstyringsløsning integrert med andre Microsoft-produkter.

Smartsheet

Nøkkelegenskaper:

 • Regnearklignende grensesnitt: Kjent utseende og følelse
 • Automatiserte arbeidsflyter: Sett opp automatiserte handlinger og påminnelser
 • Samarbeid i sanntid: Gjør endringer i sanntid og hold alle på samme side

Best for:

Team som er vant til regnearkbasert prosjektledelse, men som ønsker tilleggsfunksjoner.

Klikk opp

Nøkkelegenskaper:

 • Tidssporing: Innebygde tidssporingsfunksjoner
 • Hierarkisystem: Del enkelt opp oppgaver i underoppgaver
 • Flere visninger: Listevisning, tavlevisning og mer

Best for:

Små og mellomstore bedrifter ser etter en alt-i-ett-løsning for prosjektstyring.

Podio

Nøkkelegenskaper:

 • Tilpassbar: Lag egendefinerte apper for arbeidsflyten din
 • Integrert chat: Innebygd meldings- og videochat
 • Fildeling: Sømløs fildeling og lagringsalternativer

Best for:

Eksterne team som trenger et fleksibelt prosjektstyringsverktøy med innebygde kommunikasjonsfunksjoner.

Wrike

Nøkkelegenskaper:

 • Interaktive instrumentbord: Overvåk prosjektstatuser enkelt
 • Dokumentredigering: Samarbeidstekst og dokumentredigering
 • Oppgaveprioritering: Hjelper med å sette prioriteringer og tidsfrister

Best for:

Markedsførere og kreative team som krever oppgaveprioritering og dokumentsamarbeidsfunksjoner.

Basecamp

Nøkkelegenskaper:

 • Gjøremålslister: Forenklet oppgavebehandling
 • Oppslagstavler: Erstatt lange e-posttråder
 • Tidsplan: Hold oversikt over tidsfrister og milepæler

Best for:

Små bedrifter og frilansere som trenger et enkelt og ukomplisert verktøy.

For å konkludere

Å velge riktig prosjektstyringsverktøy er avgjørende for suksessen til ethvert prosjekt. Mens noen verktøy utmerker seg i visuelle hjelpemidler som Kanban-tavler, er andre mer robuste med funksjoner som Gantt-diagrammer og avanserte analyser. Valget av et verktøy bør være basert på teamets spesifikke behov, omfanget av prosjekter og kompleksitetsnivået.

Ved å utnytte disse nettbaserte verktøyene kan prosjektledelse bli en langt mer strømlinjeformet, effektiv og effektiv prosess.request full demo