Kasusstudie: Redesign av 'SmileCare' tannklinikknettsted

dental clinic website design

Introduksjon

SmileCare er en veletablert tannklinikk som har vært i drift i over 10 år. Imidlertid var nettsiden deres utdatert, manglet mobilrespons og var ikke brukervennlig. Klinikkens ledelse identifiserte at et redesignet nettsted ikke bare kunne forbedre deres online tilstedeværelse, men også forbedre pasientengasjement og online avtalebestilling.

Mål

 • For å lage en mobilresponsiv nettside
 • For å forbedre brukeropplevelsen med enkel navigering og moderne design
 • For å integrere et online avtalebestillingssystem
 • For å forbedre nettstedets SEO-rangering
 • For å vise frem tjenester og attester effektivt

prosjekt oversikt

omfang

 • UX/UI design
 • Innholdsstrategi
 • SEO-optimalisering
 • Utvikling av online bookingfunksjon
 • Backend databaseintegrasjon

Verktøy og teknologier

 • Design: Adobe XD, Sketch
 • Grensesnitt: HTML5, CSS3, JavaScript
 • Back-end: PHP, MySQL
 • SEO: Google Analytics, Moz
 • Annet: WordPress for CMS

Metodikk

Forskning og planlegging

 • Analyserte nåværende nettsides analyser for å identifisere forbedringsområder
 • Gjennomførte konkurrentanalyse for benchmarking
 • Det ble gjennomført undersøkelser og intervjuer med pasienter for tilbakemelding

Design og prototyping

 • Laget wireframes for hver nettside
 • Utviklet interaktive prototyper ved hjelp av Adobe XD
 • Presentert for interessenter for tilbakemelding

Utvikling

 • Front-end og back-end utvikling ble utført samtidig
 • Beste praksis for SEO ble innlemmet i utviklingsfasen
 • WordPress CMS ble integrert for enkel innholdsadministrasjon

Testing

 • Utført testing på tvers av nettlesere og flere enheter
 • Brukte automatiserte verktøy for tilgjengelighetstesting
 • Gjennomførte brukervennlighetstester med en utvalgt gruppe brukere

Lansering og overvåking

 • Lanserte nettstedet og overvåket ytelsen i sanntid
 • Brukte Google Analytics for å spore brukeratferd og engasjement

Resultater

 • Mobiltrafikken økte med 40 % i løpet av den første måneden etter redesignet
 • Online timebestilling økte med 30 % i første kvartal
 • Fluktfrekvensen redusert med 20 %
 • SEO-rangeringer for målrettede søkeord ble forbedret, med klinikken som nå vises på den første siden med Googles søkeresultater for viktige søkeord

Lærdom

 • Tidlig involvering av interessenter er avgjørende for å tilpasse mål og forventninger
 • Tilbakemeldinger fra brukere, både under utvikling og etter lansering, er uvurderlige for kontinuerlig forbedring

Konklusjon

Nettstedets redesign forbedret SmileCares online tilstedeværelse betydelig, og ga en mer effektiv plattform for pasientengasjement og tjenestepromotering. Dette har ført til en økning i online avtaler og har forbedret klinikkens synlighet i søkemotorrangeringer.

Anbefalinger for fremtidige prosjekter

 • Integrer en live chat-funksjon for umiddelbar pasientstøtte
 • Utvikle en pasientportal for tilgang til tannjournaler og behandlingsplaner
 • Innlemme en bloggseksjon for tannpleietips og oppdateringer

Anerkjennelser

Takk til SmileCare-teamet for deres samarbeid og innsikt, samt til design- og utviklingsteamene for deres harde arbeid og engasjement for kvalitet.


Denne casestudien gir et veikart for helsetjenester som ønsker å modernisere sine nettbaserte plattformer. SmileCares erfaring understreker forretningsfordelene ved å investere i et brukerfokusert webdesign av høy kvalitet.