Kasusstudie: Redesign av nettstedet for Dranex Plumbing Co.

plumbing company website design

Introduksjon

Dranex Plumbing Co. har vært i rørleggerbransjen i over 30 år, og betjener både private og kommersielle kunder. Imidlertid var nettsiden deres over 10 år gammel, ikke-responsiv og ikke optimalisert for søkemotorer. Det gjorde lite for å drive nye virksomheter og ble i stor grad sett på som et online visittkort. Byrået vårt fikk i oppgave å designe et nytt, moderne nettsted som skulle fungere som et verktøy for generering av potensielle kunder, forbedre kundeengasjementet og øke den generelle merkekjennskapen til Dranex Plumbing Co.

Mål

  1. Forbedre brukeropplevelsen ved å implementere en responsiv design som er kompatibel med alle enheter.
  2. Øk organisk søketrafikk gjennom SEO-optimalisering.
  3. Implementer et online timebestillingssystem.
  4. Vis frem kundeanmeldelser og casestudier for å bygge tillit og troverdighet.
  5. Inkluder en bloggseksjon for tips og oppdateringer, rettet mot å engasjere publikum og forbedre SEO.

Metodikk

Forskning og planlegging

Vi begynte med å gjennomføre en nettsiderevisjon for å identifisere svake punkter i eksisterende design og innhold. Vi gjennomførte også konkurrentanalyser og kundeintervjuer for å forstå brukerbehov og atferd.

Design

Med innsikt fra forskningen vår skisserte vi wireframes og lagde modeller for det nye designet, med moderne designestetikk og fokus på enkel navigering og tilgjengelighet.

Utvikling

Vi brukte en WordPress-plattform for enkel innholdsadministrasjon. Nettstedet ble kodet for å være mobilresponsivt og ha raske lastetider, i samsvar med beste praksis for nettutvikling.

SEO

Vi implementerte på siden og teknisk SEO-praksis, med fokus på rørleggerarbeid-relaterte søkeord, metabeskrivelser og alternativ tekst for bilder.

Testing

Nettstedet gjennomgikk strenge tester for hastighet, brukervennlighet og funksjonalitet på tvers av forskjellige enheter og nettlesere.

Utplassering og overvåking

Etter vellykket testing ble nettsiden lansert. Vi overvåket ytelsen ved hjelp av Google Analytics og andre overvåkingsverktøy.

Resultater

  1. Brukerengasjement: Gjennomsnittlig tid brukt på nettstedet økte med 35 %.
  2. Lead Generering: Online avtalebestilling økte med 50 % i løpet av den første måneden.
  3. SEO: Organisk søketrafikk økte med 40 % innen to måneder etter at det nye nettstedet ble publisert.
  4. Mobilrespons: 60 % av besøkene er nå via mobil, med en fluktfrekvens forbedret med 20 %.

Kundeanbefaling

"Siden redesignet av nettstedet vårt har vi sett en betydelig økning i kundeengasjement og generering av potensielle kunder. Det nye designet representerer merkevaren vår nøyaktig og gjør det lettere for potensielle kunder å finne og kontakte oss."
— John Doe, administrerende direktør, Dranex Plumbing Co.

Konklusjon

Nettstedets redesign for Dranex Plumbing Co. ga dem ikke bare et moderne, brukervennlig nettsted, men ga dem også et verktøy for forretningsvekst gjennom forbedret SEO og kundeengasjement. Med et godt strukturert avtalebestillingssystem og beriket innhold, er de nå godt posisjonert for å tjene fellesskapet i årene som kommer.