Kasusstudie: Digital transformasjon av skipstransportbyrå gjennom nett- og mobilapplikasjoner

ship transportation agency web mobile application

Kortfattet sammendrag

Et ledende Ship Transportation Agency (STA) anerkjente et kritisk behov for å modernisere driften for å forbedre effektivitet, sanntidssporing, kundeopplevelse og interessentengasjement. Organisasjonen bestemte seg for å investere i en omfattende digital transformasjonsstrategi som inkluderte utvikling av nett- og mobilapplikasjoner. Denne casestudien beskriver implementeringen av disse applikasjonene, nøkkelfunksjoner, resultater og lærdom.


Bakgrunn

STA administrerer en omfattende flåte av lasteskip, ferger og andre marinefartøyer. Før prosjektet ble de fleste operasjoner administrert ved hjelp av eldre systemer og manuelle prosesser, noe som ofte førte til driftsmessig ineffektivitet og underordnede kundeopplevelser.

Problemer identifisert:

 • Ineffektiv planlegging og sporing av fartøy
 • Mangel på sanntidsoppdateringer for kunder
 • Fravær av et sentralisert system for datahåndtering
 • Mangelfulle kommunikasjonskanaler mellom ulike avdelinger og interessenter

Løsning

Utviklingspartnere

STA samarbeidet med ParsBiz, et ledende programvareutviklingsbyrå med erfaring innen maritim logistikk.

Teknologier som brukes

 • Frontend: ReactJS for web, React Native for mobil
 • Backend: NodeJS, MongoDB
 • Sky: AWS
 • API-er for tredjepartsintegrasjoner, for eksempel væroppdateringer og GPS-sporing

Nøkkelegenskaper

Webapplikasjon:

 1. Dashboard for operasjonsteam : Sanntidssporing av alle fartøyer, ytelsesmålinger og planlegging.
 2. Kundeportal : Lar kunder bestille tjenester, spore forsendelser og administrere kontoene sine.
 3. Rapporteringsmodul : Automatisert generering av operasjonelle og økonomiske rapporter.

Mobil applikasjon:

 1. GPS-sporing : Sanntidssporing av forsendelser.
 2. Varsler : Push-varsler for viktige hendelser som skipsavgang, ankomst og eventuelle forsinkelser.
 3. Mobilbestilling : Gir rask og enkel tjenestebestilling.

Gjennomføring

Prosjektet ble delt inn i fire faser:

 1. Oppdagelse og planlegging : 3 måneder
 2. Utvikling og testing : 6 måneder
 3. Utplassering : 1 måned
 4. Løpende support og vedlikehold

Resultater

Operasjonell effektivitet

 • 20 % forbedring i fartøyutnyttelsen
 • 15 % reduksjon i driftskostnader

Kundetilfredshet

 • Net Promoter Score (NPS) økte fra 50 til 80
 • 25 % økning i gjentatte bestillinger

Datadrevne beslutninger

 • Sentralisert datalager som muliggjør beslutningstaking i sanntid
 • Forbedret kommunikasjon på tvers av ulike avdelinger og interessenter

Lærdom

 1. Brukeropplæring er avgjørende : Både interne team og eksterne brukere krevde omfattende opplæring for å bli vant til det nye systemet.
 2. Iterativ utvikling : Smidig utvikling muliggjorde regelmessig tilbakemelding og kontinuerlig forbedring.
 3. Datamigrering : Migrering av data fra eldre systemer var mer utfordrende enn forventet og krevde ekstra tid og ressurser.

Konklusjon

Den digitale transformasjonen av STA gjennom introduksjonen av nett- og mobilapplikasjoner har drastisk forbedret driftseffektiviteten og kundetilfredsheten. Prosjektet står som et vitnesbyrd om fordelene ved å omfavne digitale løsninger i shipping- og logistikkbransjen.