Studium przypadku: Marketing w mediach społecznościowych dla usług konsultingowych Mindfield IT

consulting company social media marketing

Podsumowanie wykonawcze

W tym studium przypadku przedstawiono, w jaki sposób Mindfield IT Consulting Services zwiększyło widoczność swojej marki, zaangażowanie i generowanie potencjalnych klientów poprzez ukierunkowaną kampanię marketingową w mediach społecznościowych. W ciągu 6 miesięcy firma odnotowała 200% wzrost zaangażowania w mediach społecznościowych, 50% wzrost ruchu na stronie pochodzącego z platform mediów społecznościowych i 30% wzrost liczby zapytań nowych klientów.

Tło

Mindfield IT Consulting Services to średniej wielkości firma konsultingowa specjalizująca się w doradztwie IT, zarządzaniu i strategii. Chociaż mieli ugruntowaną klientelę, mieli trudności z przyciągnięciem nowych firm i młodszych klientów. Mieli profile w mediach społecznościowych, ale nie wykorzystywali ich strategicznie.

Cele

 1. Zwiększaj świadomość marki wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
 2. Nawiązuj kontakt z potencjalnymi klientami na platformach mediów społecznościowych.
 3. Generuj co najmniej 25 nowych leadów miesięcznie z kanałów social media.

Strategia

Grupa docelowa

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Menedżerowie najwyższego szczebla zainteresowani usługami doradczymi
 • Menedżerowie i decydenci poszukujący wiedzy branżowej

Używane platformy

 • LinkedIn do połączeń B2B i publikowania długich profesjonalnych treści.
 • Twitter do dzielenia się wiadomościami branżowymi, krótkimi wskazówkami i aktualizacjami firmy.
 • Instagram, na którym można zajrzeć za kulisy, zaprezentować kulturę firmy i krótkie informacje.

Plan treści

 1. Artykuły edukacyjne : udostępnianie długich artykułów na temat trendów w branży, typowych wyzwań w IT, zarządzaniu i doradztwie strategicznym.

 2. Szybkie wskazówki : krótkie, pouczające filmy lub grafiki, które natychmiast przynoszą wartość odbiorcom.

 3. Referencje klientów : Prawdziwe historie zadowolonych klientów.

 4. Za kulisami : Wyróżnienia pracowników i posty z życia codziennego mające na celu uczłowieczenie marki.

 5. Comiesięczne seminaria internetowe : prowadzone przez starszych konsultantów, koncentrujące się na kluczowych wyzwaniach stojących przed MŚP.

Realizacja

 • Kalendarz treści: Z wyprzedzeniem przygotowano 3-miesięczny kalendarz treści.
 • Zaangażowanie społeczności: zatrudniono menedżera ds. mediów społecznościowych na pół etatu, aby nawiązywał kontakt ze społecznością i odpowiadał na zapytania.
 • Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI): skonfiguruj metryki śledzenia, aby monitorować zaangażowanie, pozyskiwanie potencjalnych klientów i zwrot z inwestycji.

Wyniki

Zaręczyny

 • Zaangażowanie w LinkedIn wzrosło o 150%.
 • Liczba wyświetleń na Twitterze wzrosła o 200%.
 • Wskaźnik zaangażowania na Instagramie wzrósł z 1,5% do 3%.

Generowanie ruchu i potencjalnych klientów

 • 50% wzrost ruchu na stronach internetowych z platform mediów społecznościowych.
 • 30% wzrost liczby zapytań nowych klientów, przy czym 40% tych zapytań wskazuje media społecznościowe jako punkt kontaktowy.

Zwrot z inwestycji

ROI kampanii obliczono na 4:1, biorąc pod uwagę zwiększoną jakość leadów, skrócony cykl sprzedażowy i długoterminową wartość klienta.

Wnioski i zalecenia na przyszłość

Kampania w mediach społecznościowych wykazała się dużą skutecznością w realizacji postawionych celów. Nie tylko zwiększyło to świadomość marki, ale także doprowadziło do wymiernych wyników biznesowych, takich jak generowanie leadów i zwiększony zwrot z inwestycji.

Zalecenia

 1. Wykorzystaj LinkedIn jeszcze bardziej, uczestnicząc w odpowiednich grupach i dyskusjach.

 2. Wprowadź płatne reklamy w mediach społecznościowych, aby kierować reklamy na konkretne stanowiska w segmencie MŚP.

 3. Wdrożyć program poleceń promowany za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych.

Dzięki ciągłemu dopasowywaniu strategii mediów społecznościowych do celów biznesowych firma Mindfield IT Consulting Services może zapewnić trwały rozwój i zaangażowanie klientów.