Fallstudie: Redesign av webbplatsen för Dranex Plumbing Co.

plumbing company website design

Introduktion

Dranex Plumbing Co. har varit i VVS-branschen i över 30 år och betjänar både privatkunder och kommersiella kunder. Däremot var deras hemsida över 10 år gammal, responsiv och inte optimerad för sökmotorer. Det gjorde lite för att driva nya affärer och sågs till stor del som ett online-visitkort. Vår byrå fick i uppdrag att designa en ny, modern webbplats som skulle fungera som ett verktyg för att generera potentiella kunder, förbättra kundernas engagemang och öka den övergripande varumärkesmedvetenheten hos Dranex Plumbing Co.

Mål

  1. Förbättra användarupplevelsen genom att implementera en responsiv design som är kompatibel med alla enheter.
  2. Öka organisk söktrafik genom SEO-optimering.
  3. Implementera ett onlinebokningssystem för möten.
  4. Visa upp kundrekommendationer och fallstudier för att bygga upp förtroende och trovärdighet.
  5. Inkludera en bloggsektion för tips och uppdateringar, som syftar till att engagera publiken och förbättra SEO.

Metodik

Forskning och planering

Vi började med att genomföra en webbrevision för att identifiera svaga punkter i befintlig design och innehåll. Vi genomförde även konkurrentanalyser och kundintervjuer för att förstå användarnas behov och beteende.

Design

Med insikter från vår forskning skissade vi wireframes och skapade modeller för den nya designen, med modern designestetik och fokuserade på enkel navigering och tillgänglighet.

Utveckling

Vi använde en WordPress-plattform för enkel innehållshantering. Webbplatsen kodades för att vara mobilresponsiv och ha snabba laddningstider, i enlighet med bästa praxis för webbutveckling.

SEO

Vi implementerade på sidan och tekniska SEO-praxis, med fokus på VVS-relaterade sökord, metabeskrivningar och alternativ text för bilder.

Testning

Webbplatsen genomgick rigorösa tester för hastighet, användbarhet och funktionalitet på olika enheter och webbläsare.

Utplacering och övervakning

Efter framgångsrika tester lanserades webbplatsen. Vi övervakade dess prestanda med hjälp av Google Analytics och andra övervakningsverktyg.

Resultat

  1. Användarengagemang: Den genomsnittliga tiden som spenderades på webbplatsen ökade med 35 %.
  2. Generering av potentiella kunder: Bokningar online ökade med 50 % under den första månaden.
  3. SEO: Den organiska söktrafiken ökade med 40 % inom två månader efter att den nya webbplatsen släpptes.
  4. Mobil lyhördhet: 60 % av besöken sker nu via mobil, med en avvisningsfrekvens förbättrad med 20 %.

Kundrekommendation

"Sedan vår webbsida har designats om har vi sett en betydande ökning av kundernas engagemang och generering av potentiella kunder. Den nya designen representerar vårt varumärke korrekt och gör det lättare för potentiella kunder att hitta och kontakta oss."
— John Doe, VD, Dranex Plumbing Co.

Slutsats

Omdesignen av webbplatsen för Dranex Plumbing Co. gav dem inte bara en modern, användarvänlig webbplats utan försåg dem också med ett verktyg för företagstillväxt genom förbättrad SEO och kundengagemang. Med ett välstrukturerat mötesbokningssystem och berikat innehåll är de nu väl positionerade för att tjäna sitt samhälle i många år framöver.