Fallstudie: Utveckling av en Corporate Employees Wellness Mobile App

corporate employees wellness mobile app

Introduktion

I en växande atmosfär av distansarbete, stress och digital distraktion insåg Fotex Corp behovet av ett omfattande hälsoprogram som lätt kunde nås av dess anställda. För att uppnå detta beslutade Fotex Corp att utveckla en Corporate Employees Wellness Mobile App, utformad för att hjälpa anställda att upprätthålla en balans mellan arbete och privatliv, minska stress och öka det allmänna välbefinnandet.

Mål

 • För att öka medarbetarnas engagemang och produktivitet.
 • För att minska andelen utbrändhet och frånvaro.
 • Att främja en kultur av hälsa och välbefinnande inom organisationen.

Utmaningar

 1. Datasekretess : Säkerställa integriteten och säkerheten för hälso- och personuppgifter.
 2. Användarengagemang : Gör appen tillräckligt engagerande för att uppmuntra regelbunden användning.
 3. Integration : Tillåter appen att integreras sömlöst med befintliga HR-system och hälsoenheter (som träningsspårare).
 4. Innehåll : Erbjuder vetenskapligt underbyggt innehåll av hög kvalitet som är skräddarsytt för olika behov.

Utvecklingsprocess

Forskning och planering

Innan de påbörjade utvecklingen genomförde teamet en detaljerad undersökning bland anställda för att förstå deras behov och bekymmer för välbefinnande. Den här undersökningen hjälpte till att identifiera nyckelfunktionerna och modulerna som skulle inkluderas i appen.

Prototyp och design

Mockups designades för att visualisera appens användargränssnitt. Flera omgångar av användartester med en liten grupp anställda hjälpte till att förfina UI/UX-designen.

Utveckling

ParsBiz utvecklingsteam använde agil metodik för att implementera projektet och valde tvåveckorssprintar, regelbundna uppdateringar och modifieringar baserat på feedback.

Funktioner implementerade

 1. Utvärdering av mental hälsa : Snabba frågesporter för att mäta stress, ångest och humör.
 2. Aktivitetsspårare : Synkroniseras med bärbara enheter för att spåra fysisk aktivitet.
 3. Nutrition Guide : Erbjuder personliga måltidsplaner och spårar matintag.
 4. Tips om balans mellan arbete och liv : Inkluderar tidshantering och avslappningstekniker.
 5. Virtuella yoga- och meditationssessioner : Live- och inspelade sessioner med experter.
 6. Gamification : Poäng, märken och topplistor för att uppmuntra användning.

Säkerhetsåtgärder

Appen implementerade end-to-end-kryptering och följde GDPR, HIPAA och andra tillämpliga integritetsbestämmelser.

Implementering och feedback

Efter sex månaders utveckling lanserades appen och gjordes tillgänglig för alla anställda. En första genomgång och utbildningssession genomfördes för att uppmuntra anmälningar.

Resultat

 1. Ökat engagemang : Inom 3 månader efter lanseringen hade 75 % av de anställda laddat ner och använde aktivt appen.
 2. Minskad frånvaro : En minskning av frånvaron med 20 % observerades under 6 månader efter lanseringen.
 3. Positiv feedback : 95 % av användarna tyckte att appen var användbar och 80 % rapporterade en märkbar förbättring av deras välbefinnande.

Slutsats

Corporate Employees Wellness Mobile App lyckades uppnå sina primära mål att främja välbefinnande bland anställda, minska frånvaro och öka den totala produktiviteten. Projektet fungerar som en modell för hur friskvårdsinsatser digitalt kan transformeras för att möta moderna behov. Framtida uppdateringar kommer att inkludera AI-drivna personliga friskvårdscoacher, sociala funktioner för gemenskapsstöd och djupare integration med företagets HR-system.

Lärdomar

 1. Feedback från anställda är avgörande : Användarnas behov bör ligga till grund för inkludering och design av funktioner.
 2. Datasäkerhet : Att investera i högkvalitativ säkerhet är inte förhandlingsbart när man hanterar personuppgifter.
 3. Iterativ förbättring : Ett smidigt tillvägagångssätt möjliggjorde snabba iterationer baserat på användarfeedback, vilket gör appen mer anpassad till faktiska behov över tid.

Rekommendationer för framtida projekt

 1. Global expansion : Anpassa appen för flera språk och kulturer för internationella kontor.
 2. Inkludera maskininlärning : Använd dataanalys och maskininlärning för att anpassa hälsoplaner ytterligare.

Viktiga takeaways

Framgången med appen understryker betydelsen av att införliva digitala lösningar i anställdas hälsoprogram. När det görs på rätt sätt kan det resultera i friskare, gladare och mer produktiva medarbetare, vilket leder till övergripande affärsframgång.