Fallstudie: Implementering av ett WordPress-plugin för mötesbokning för 'CityHealth Clinic'

wordpress appointment booking plugin

Introduktion

CityHealth Clinic är en multidisciplinär vårdcentral som erbjuder en mängd olika medicinska tjänster. I takt med att kliniken utökade sina tjänster och personal, blev det allt svårare att hantera möten manuellt eller via e-post/telefon. För att effektivisera sin verksamhet och ge en överlägsen kundupplevelse beslutade de att implementera ett onlinebokningssystem för möten. Efter att ha övervägt olika plattformar valde de en WordPress Appointment Booking Plugin.

Mål

 1. För att minska administrativ arbetsbelastning relaterad till mötesbokningar
 2. För att förbättra patientnöjdheten genom att tillhandahålla ett intuitivt bokningsgränssnitt
 3. För att minimera frekvensen av uteblivna ankomster och avbokningar
 4. För att underlätta enkel spårning och analys

Urvalskriterier

 • Användarvänlighet för både administratörer och slutanvändare
 • Integreringsmöjligheter med Google Kalender och elektroniska journalsystem (EPJ).
 • Anpassningsmöjligheter för att tillgodose olika typer av möten och tjänster
 • Kostnadseffektivitet
 • Teknisk support och community recensioner

Lösning vald

Efter att ha undersökt flera alternativ bestämde sig CityHealth Clinic för att utveckla ett plugin för WordPress mötesbokning. Beslutet baserades på plugins omfattande funktionsuppsättning, höga användarbetyg och den flexibilitet det erbjöd.

Genomförande

Fas 1: Planering och anpassning (vecka 1)

 • Identifiering av olika tjänster och mötestyper
 • Konfigurera personaltillgänglighet och tidsluckor
 • Konfigurera aviseringssystem (e-post- och sms-påminnelser)

Fas 2: Testning (vecka 2)

 • Intern testning bland personal för att identifiera eventuella hakar i systemet
 • Feedbackinsamling och efterföljande justeringar

Fas 3: Implementering (vecka 3)

 • Utbilda personal i hur man hanterar systemet
 • Officiellt lanserar onlinebokningssystemet
 • Meddelande till befintliga patienter via e-post och sociala medier

Fas 4: Övervakning och justeringar (vecka 4 och framåt)

 • Övervakning av användningsanalyser
 • Göra justeringar baserat på kundfeedback och analyser

Resultat

 • 30 % minskning av administrativ arbetsbörda
 • 25 % minskning av uteblivna möten på grund av automatiska påminnelser
 • 15 % ökning av nya patientregistreringar inom den första månaden efter implementering
 • Hög kundnöjdhet, med 95 % av patienterna betygsätter det nya systemet som "lätt" eller "mycket lätt" att använda
 • Möjliggjorde bättre personalfördelning och resursplanering

Framtida förbättringar

 • Integration med telemedicinska plattformar
 • Introducerar ett lojalitetsprogram via bokningsplattformen
 • Utvidgning av analysmöjligheter

Slutsats

Implementeringen av WordPress Appointment Booking Plugin har avsevärt effektiviserat CityHealth Clinics möteshanteringsprocess. Det har inte bara minskat den administrativa bördan utan också lett till en markant förbättring av patientnöjdhet och operativ effektivitet.