Fallstudie: Omvandling av kundförvärv för bättre redovisning genom PPC-marknadsföring

accounting company ppc marketing

Sammanfattning

Better Accounting, en ledande revisionsbyrå baserad i San Francisco, fann det utmanande att skaffa nya kunder genom traditionell marknadsföringstaktik. I en bransch full av konkurrens behövde de ett tillvägagångssätt som kunde leverera mätbar ROI samtidigt som de riktade in sig på en specifik kundbas. Införandet av Pay-Per-Click-marknadsföring (PPC) i Betters marknadsföringsstrategi ökade inte bara deras kundbas med 30 % på bara sex månader utan förbättrade också kvaliteten på potentiella kunder, vilket sänkte kostnaden för kundanskaffning med 20 %.

Utmaningen

 • Stagnerande kundtillväxt: Trots ett utmärkt serviceresultat var kundtillväxten långsam och inkonsekvent.
 • Ineffektiv traditionell marknadsföring: Billboard, tidningsannonser och nätverksevenemang gav låg avkastning på investeringen.
 • Låg synlighet online: Organiska SEO-strategier gav för långsamma resultat, vilket orsakade bristande synlighet online.

Mål

 1. Öka kundförvärvet med minst 25 % på sex månader.
 2. Lägre kundanskaffningskostnader.
 3. Förbättra synlighet online för att attrahera värdefulla kunder.

Strategi och genomförande

Fas 1: Marknadsundersökning

 • Sökordsanalys: Genomförde sökordsundersökningar för att hitta de mest effektiva sökorden inom redovisningsnischen.
 • Konkurrentbenchmarking: Analyserade toppkonkurrenters strategier för att identifiera luckor och möjligheter.

Fas 2: Kampanjinställningar

 • Annonsskapande: Tillverkade högkvalitativa Google-annonser med övertygande rubriker och uppmaningar.
 • Inriktning: Fokuserad på proffs, småföretagare och företag i behov av redovisningstjänster.

Fas 3: Launch & Monitor

 • Budgettilldelning: Började med en budget på 3 000 USD/månad.
 • Prestandastatistik: Övervakade klickfrekvenser, konverteringsfrekvenser och kostnad per konvertering.

Fas 4: Optimering

 • A/B-testning: Utförde A/B-tester för annonskopior och målsidor.
 • Sökordsförfining: Tog bort sämre resultat och la till mer relevanta baserat på resultatdata.

Resultat

 • 30 % ökning av kundförvärv: Långt över det ursprungliga målet på 25 %.
 • 20 % minskning i kundförvärvskostnad: Från 200 USD till 160 USD.
 • 50 % ökning av webbplatstrafik: Förbättrad synlighet online, vilket också leder till fler organiska frågor.

Lärdomar

 • Kvalitet framför kvantitet: Fokusering på högvärdiga sökord gav potentiella kunder av högre kvalitet.
 • Kontinuerlig optimering: Regelbunden övervakning och optimering av kampanjen visade sig vara avgörande för att uppnå önskade resultat.

Framtida steg

 1. Öka PPC-budgeten för att dra nytta av framgångsrika strategier.
 2. Expandera till andra plattformar som LinkedIn och Facebook.
 3. Integrera PPC-data med CRM för att bättre spåra kundresor.

Slutsats

Införandet av en välstrategisk PPC-kampanj förbättrade avsevärt Better Accountings kundförvärvsfrekvens och minskade kundförvärvskostnaderna. Kampanjen uppnådde inte bara utan översteg de uppsatta KPI:erna, vilket bekräftade att PPC Marketing är en gångbar och mycket effektiv kanal för kundförvärv inom redovisningsbranschen.


För mer information eller för att implementera en liknande strategi för ditt företag, kontakta [ParsBiz].