Fallstudie: Social Media Marketing för Mindfield IT Consulting Services

consulting company social media marketing

Sammanfattning

Denna fallstudie beskriver hur Mindfield IT Consulting Services ökade sitt varumärkes synlighet, engagemang och generering av potentiella kunder genom en riktad marknadsföringskampanj för sociala medier. Under en 6-månadersperiod såg företaget en 200 % ökning av engagemanget i sociala medier, en 50 % ökning av webbplatstrafiken från sociala medieplattformar och en 30 % ökning av nya kundförfrågningar.

Bakgrund

Mindfield IT Consulting Services är ett medelstort konsultföretag som är specialiserat på IT, Management och Strategi Consulting. Även om de hade en etablerad kundkrets kämpade de för att locka nya affärer och yngre kunder. De hade profiler på sociala medier men hade inte utnyttjat dem strategiskt.

Mål

 1. Öka varumärkesmedvetenheten bland små och medelstora företag (SMF).
 2. Engagera potentiella kunder på sociala medieplattformar.
 3. Generera minst 25 nya leads per månad från sociala mediekanaler.

Strategi

Målgrupp

 • Små och medelstora företag
 • C-suite chefer intresserade av konsulttjänster
 • Chefer och beslutsfattare som söker branschinsikter

Använda plattformar

 • LinkedIn för B2B-kontakter och publicering av professionellt innehåll i långa former.
 • Twitter för att dela branschnyheter, snabba tips och företagsuppdateringar.
 • Instagram för att se bakom kulisserna, visa upp företagskultur och kortfattade insikter.

Innehållsplan

 1. Utbildningsartiklar : Dela långa artiklar om branschtrender, vanliga utmaningar inom IT, Management och Strategikonsult.

 2. Snabbtips : Korta, informativa videor eller grafik som ger omedelbart värde för publiken.

 3. Kundberättelser : Verkliga berättelser från nöjda kunder.

 4. Bakom kulisserna : Medarbetares spotlights och dagliga inlägg för att humanisera varumärket.

 5. Månatliga webbseminarier : Värd av seniorkonsulter, med fokus på viktiga utmaningar för små och medelstora företag.

Genomförande

 • Innehållskalender: En 3-månaders innehållskalender utarbetades i förväg.
 • Samhällsengagemang: Anställde en deltidsansvarig för sociala medier för att engagera sig i samhället och svara på frågor.
 • Key Performance Indicators (KPI:er): Ställ in spårningsstatistik för att övervaka engagemang, generering av potentiella kunder och ROI.

Resultat

Engagemang

 • Engagemanget på LinkedIn ökade med 150 %.
 • Twitter-visningar ökade med 200 %.
 • Engagemangsgraden på Instagram steg från 1,5 % till 3 %.

Trafik & Lead Generation

 • 50 % ökning av webbplatstrafik från sociala medieplattformar.
 • 30 % ökning av nya kundförfrågningar, där 40 % av dessa förfrågningar nämner sociala medier som kontaktpunkt.

ROI

Kampanjens ROI beräknades till 4:1, med hänsyn till den ökade leadskvaliteten, minskade försäljningscykeln och kundens livstidsvärde.

Slutsatser och framtida rekommendationer

Kampanjen i sociala medier var mycket effektiv för att uppnå de uppsatta målen. Det ökade inte bara varumärkesmedvetenheten utan ledde också till påtagliga affärsresultat som generering av potentiella kunder och ökad ROI.

Rekommendationer

 1. Utnyttja LinkedIn ännu mer genom att delta i relevanta grupper och diskussioner.

 2. Introducera betald reklam i sociala medier för att rikta in sig på specifika jobbtitlar inom SME-segmentet.

 3. Implementera ett remissprogram som uppmuntras via sociala mediekanaler.

Genom att kontinuerligt anpassa strategier för sociala medier med affärsmål kan Mindfield IT Consulting Services säkerställa en hållbar tillväxt och kundengagemang.