Fallstudie: Framgångsrik PPC-marknadsföringsstrategi för Atlantic Insurance Company

insurance company ppc marketing

Bakgrund

Atlantic Insurance Company, etablerat 2003, är specialiserat på bil-, hem- och livförsäkringar. Trots att Atlantic var en betydande aktör på försäkringsmarknaden, stod Atlantic inför utmaningar inom kundförvärv och synlighet i den digitala sfären. År 2022 beslutade företaget att investera kraftigt i en Pay-Per-Click (PPC) marknadsföringsstrategi för att få en konkurrensfördel.

Mål

 1. Öka synlighet online med 50 %.
 2. Skaffa 200 nya kunder inom tre månader.
 3. Minska kostnaden per förvärv (CPA) med 20 %.
 4. Förbättra klickfrekvensen (CTR) till minst 3 %.

Strategi

Sökordsforskning:

 1. Breda nyckelord : "Bilförsäkring", "Hemförsäkring", "Livförsäkring."
 2. Long-tail Nyckelord : 'Prisvärd bilförsäkring i New York', 'Hemförsäkring för hyresvärdar', 'Livförsäkringsofferter'.

Annonstext:

 1. Rubriker : Fängslande och direkt relaterade till sökorden.
 2. Beskrivningar : Fokuserad på unika säljförslag, såsom rabatter, snabba offerter och kundservice dygnet runt.
 3. Uppmaning : Tydlig och övertygande, t.ex. "Få en gratis offert idag!"

Målsidor:

 1. Mobiloptimerad : Säkerställer kompatibilitet med mobila enheter.
 2. Personalisering : Olika målsidor för olika annonsgrupper för högre relevans.

Budget och budgivning:

 1. Initial budget : $10 000/månad
 2. Budgivningsstrategi : Manuell CPC med fokus på högpresterande sökord.

A/B-testning:

 1. Annonsvarianter : För att identifiera de mest effektiva rubrikerna och beskrivningarna.
 2. Målsideselement : För att maximera omvandlingsfrekvensen.

Genomförande

PPC-kampanjen lanserades med hjälp av Google Ads och Bing Ads fokuserade främst på Googles sök- och Display-nätverk.

Resultat

Kvantitativ:

 1. Synlighet : Den organiska trafiken ökade med 70 %, vilket överträffade det ursprungliga målet.
 2. Nya kunder : Fick 230 nya kunder inom tre månader.
 3. CPA : Sänkt från 150 USD till 110 USD, en minskning med 26,6 %.
 4. CTR : Uppnådde en CTR på 3,5 %, vilket översteg det ursprungliga målet.

Kvalitativ:

 1. Kundengagemang : Ökade kundfrågor och interaktioner.
 2. Varumärkesmedvetenhet : Kampanjen hjälpte till att förbättra varumärkesåterkallelsen och lojalitet.

Lärdomar

 1. Sökordsrelevans : Breda sökord fick fler klick men hade lägre omvandlingsfrekvens. Att fokusera på sökord med lång svans var mer kostnadseffektivt.
 2. Annonsschema : Vardagar mellan 09.00 och 18.00 visade de högsta omvandlingarna.
 3. Geo-targeting : Stadsområden hade högre konverteringsfrekvens jämfört med landsbygdsregioner.

Framtida planer

 1. Expansion av PPC-kampanjer till andra plattformar som sociala medier.
 2. Implementering av automatisering för budgivningsstrategier.
 3. Investera i remarketingstrategier för att engagera tidigare besökare.

Slutsats

PPC-marknadsföringskampanjen överträffade avsevärt Atlantic Insurance Companys mål för kundförvärv, minskad CPA och ökad synlighet och CTR online. Kampanjen har satt ett nytt riktmärke för företagets digitala marknadsföringsinsatser och gett värdefulla insikter för framtida strategier.