Fallstudie: Förvandling av "sydda och stilade" genom innehållsmarknadsföring

tailor shop content marketing

Introduktion

"Stitched & Styled", en lokal skräddarbutik som specialiserat sig på skräddarsydda kostymer, stod inför stagnation i kundtillväxt och minskad försäljning under större delen av 2021. Traditionella marknadsföringskampanjer som flygblad och lokala tidningsannonser verkade ha tappat greppet. Företaget insåg kraften med digital marknadsföring och beslutade sig för att implementera en Content Marketing-strategi för att öka kundernas engagemang, öka varumärkesmedvetenheten och i slutändan öka intäkterna.

Mål

 1. Öka webbplatstrafiken med 50 % på 3 månader.
 2. Skaffa 200 nya prenumeranter för deras nyhetsbrev.
 3. Öka besöken i butik med 20 % på 4 månader.
 4. Öka månadsintäkterna med 30 % inom 6 månader.

Strategi

Blogga

En bloggsektion lades till på "Stitched & Styleds webbplats där veckoartiklar om ämnen som "Why Custom Tailored Suits are Better Than Off-The-Rack" och "Top 5 Fabrics for Your Summer Suit" publicerades. Dessa artiklar var SEO-optimerade för sökord som potentiella kunder skulle söka efter.

Engagemang i sociala medier

Instagram- och Facebook-konton aktiverades. Dagliga inlägg som visade upp de senaste tygerna, designen och nöjda kundrekommendationer delades. Instagramberättelser och rullar med "bakom kulisserna" i butiken gjordes också till ett vanligt inslag.

Videoinnehåll

En YouTube-kanal skapades där månatliga videor om hur man gör-guider, som "Hur man mäter sig själv för en anpassad kostym", laddades upp. Samarbeten med lokala modeinfluencers inleddes för att bredda räckvidden.

Nyhetsbrev via e-post

En e-postprenumerationstjänst som erbjuder månatliga nyhetsbrev med modetips, exklusiva erbjudanden och butiksuppdateringar implementerades.

Genomförande

Innehållskalendern utarbetades för att säkerställa konsekvent resultat. Företagsägaren, två skräddarexperter från butiken och en frilansande innehållsskribent var involverade i att skapa innehåll. Utöver organisk tillväxt tilldelades en liten budget för PPC-kampanjer på Google och marknadsförda inlägg på sociala medier.

Resultat

Webbplatstrafik

 • Webbtrafiken ökade med 70 % inom tre månader.

Prenumeranter på nyhetsbrev

 • E-postlistan fick 250 nya prenumeranter inom den utsatta tidsramen.

Besök i butik

 • Butiken rapporterade en ökning av antalet besökare med 28 % efter fyra månader.

Månadsintäkter

 • En intäktsökning på 35 % rapporterades under 6-månadersperioden efter implementeringen av innehållsmarknadsföringsstrategin.

Lärdomar

 1. Kvalitet framför kvantitet : Inledningsvis låg fokus på att posta så ofta som möjligt. Engagemanget förbättrades dock avsevärt när fokus flyttades till att skapa högkvalitativa, informativa artiklar och videor.

 2. Lokal SEO fungerar : Genom att lägga till lokaliserade sökord förbättrades synligheten avsevärt bland lokala sökningar, vilket ledde till ökade besök i butik.

 3. E-post är fortfarande effektivt : Det månatliga nyhetsbrevet hade genomgående de högsta omvandlingsfrekvenserna bland alla innehållsstrategier som användes.

Slutsats

Innehållsmarknadsföring visade sig vara mycket effektiv för "Stitched & Styled", vilket vida överträffade de ursprungliga målen. Denna fallstudie understryker potentialen hos en välstrategisk och genomförd innehållsmarknadsföringskampanj, även för ett litet, lokaliserat företag. Med denna framgång planerar 'Stitched & Styled' att fortsätta investera i innehållsmarknadsföring, optimera strategier baserat på pågående mätvärden och kundfeedback.